Home   2016   ספטמבר

Monthly Archives: ספטמבר 2016

שנה טובה

בגנים לומדים את סמלי החג ומברכים את כולם בשנה טובה ומתוקה!


מי בא לגן?

הילדים מתחילים להכיר זה את זה, את הצוות, את סדר היום בגן. איזה יום היום? מה עושים בבוקר, ומה אחר כך… לומדים למה לצפות.


שנה חדשה נפתחה בגני מיחא חיפה

הילדים נפרדים מההורים, מתרגלים לגן, ומתחילים את השנה בשירים ומשחקים. שנה טובה לכל קהילת מיחא – ילדים הורים וצוות!


Translate »