Home   הפניה למיח"א

הפניה למיח"א

 

כיצד פונים למיח"א?

כיום על פי חוק כל תינוק הנולד בארץ נבדק בבית החולים בו הוא נולד בבדיקת סינון שמיעה לילודים. אם מתעורר חשד ללקות בשמיעה התינוק מוזמן לבדיקות נוספות. במידה וליקוי השמיעה מאומת בבדיקות התינוק מופנה למיח"א.

לעיתים ההפניה נעשית באמצעות רופא אף אוזן גרון או על ידי המכון להתפתחות הילד. חשוב לציין, כי ככל שליקוי השמיעה מתגלה מוקדם יותר ומטופל בכלים המתאימים – כך ניתן לילד סיכוי טוב יותר לנצל את שרידי השמיעה שלו, לשמור על איכות קולו ולפתח שפה ודיבור.

ניתן לפנות למיח"א חיפה לבירורים לגבי ההפנייה בטלפון 048538276

 
Translate »