Home   המערך הטיפולי

המערך הטיפולי

קליטת המשפחה במיח"א

כל ילד עולם ומלואו – ואנו מתאימים את הטיפול לפי הצרכים הייחודיים של הילד והמשפחה, תוך התייחסות לצרכים, רצון ההורים ולרקע המשפחתי.

מסלולי הטיפול מגוונים: שילוב יחידני, גנים מיוחדים עם טיפול מערכתי, שילוב קבוצתי ועוד.
המערך הטיפולי כולל יעוץ והדרכה בתחום הפסיכולוגי, עזרה במידע לגבי זכויות סוציאליות וטיפול עובדת סוציאלית בנושאים אלה מול הרשויות, קלינאית תקשורת , ריפוי בעיסוק, טיפול באמנות וטיפול במוסיקה

 
Translate »