Home   שירות למשפחות   קבוצות הורים

קבוצות הורים

קבוצות הורים נפגשים במיח"א עם הצוות הטיפולי לשיחות והדרכה.
כמו כן מתקיימת תקשורת עם ההורים במסגרת אתר הגנים בו מוצגים התכנים הנלמדים בגן ונמסר מידע על האירועים המתוכננים.

 
Translate »