Home   המערך החינוכי   תינוקות

תינוקות

בשלב הראשון מוזמנים ההורים עם התינוק/ת אחת לשבוע למפגש עם מומחית לטיפול בתינוקות לקויי שמיעה. הטיפול נעשה בחדר מיוחד תוך משחק וגירוי החושים של התינוק/ת. המטפלת משוחחת עם ההורים, מדריכה אותם ומדגימה להם  איך לעודד את הילד לתקשר עם הסביבה.
כמו כן נערך מעקב באמצעות בדיקות שמיעה והתרשמות ההורים מהתגובות של הילד לקולות שבסביבתו. זאת לצורך התאמת מכשיר השמיעה וכיוונו בצורה  שתאפשר ניצול מרבי  של שרידי השמיעה. במצבים ששרידי השמיעה אינם מספיקים נשקלת האפשרות לשתל כוכליארי.
מגיל שנה בערך ניתן לשלב את הילדים במסגרת מעון היום הטיפולי.

 
Translate »