Home   מה חדש? כללי מי בא לגן?

מי בא לגן?

הילדים מתחילים להכיר זה את זה, את הצוות, את סדר היום בגן.
איזה יום היום? מה עושים בבוקר, ומה אחר כך… לומדים למה לצפות.מי בא לגן

 

Comments are closed.

Translate »