Home   המערך הטיפולי   תרפיה באמנות

תרפיה באמנות

תרפיה באמנות

תרפיה באמנות הינו תחום טיפולי המשתמש ביצירה לשם טיפול רגשי והתפתחות נפשית. הדימויים, הצורות והצבעים באים במקום השפה המדוברת. שפת האמנות יכולה לעזור להעלות תכנים ורגשות שלעיתים קשה לילדים לבטא במילים. מכאן, ביכולתה של האמנות להוות אפיק תקשורת חלופי או שפה מקבילה בה ניתן להשתמש בקשר הבין אישי.
בתרפיה באמנות עובר הילד תהליך שך חיזוק הביטחון העצמי על ידי חיבור למקומות של כוח ויכולת. חדר הטיפולים מהווה עבור הילד מפלט מהתרחשויות היום יום, בו יכול הילד לחוות תחושות שחרור וחופש. תרפיה באמנות מתאימה לעבודה במיח"א מכיוון שהתקשורת אינה מילולית, כך שהשפה אינה מכשול בתקשורת בין הילד למטפלת.
תרפיה באמנות ניתנת לילדי מיח"א במהלך השנה במסגרת פרטנית וקבוצתית. בנוסף מתקיימים טיפולים משותפים להורים וילדים (טיפולים דיאדיים), וקבוצות תרפיה באמנות להורי הילדים.

 
Translate »