Home   הפניה למיח"א   אוכלוסית היעד

אוכלוסית היעד

הטיפול במיח"א מיועד לילדים מרגע גילוי לקות השמיעה ועד המעבר  לכיתה א'. אנו קולטים משפחות מהאוכלוסייה היהודית ומהאוכלוסייה הערבית.

מהו האזור שממנו ניתן לפנות?
מרכז מיח"א שממוקם בחיפה קולט ילדים  מאזור חדרה ועד הגליל המערבי.
סניף טבריה קולט ילדים מאזור בית שאן ועד הגלילי העליון ורמת הגולן.

 
Translate »