Home   שירות למשפחות

שירות למשפחות

שרות להורים ולמשפחות הילדים לקויי השמיעה

אנו רואים בהורים שותפים פעילים ומשמעותיים בכל תהליכי הטיפול והלמידה של הילדים. ההורים מקבלים מידע, הדרכה, תמיכה וליווי מכל הגורמים הטיפוליים במיח"א לאורך כל הדרך. באמצעות שיתוף הפעולה בין צוות מיח"א להורים יוכלו הילדים לממש את מלוא הפוטנציאל ההתפתחותי הטמון בהם. ההורים מחזקים את התכנים החינוכיים המועברים לילדים, ומקבלים הדרכה איך ליזום מצבים מעודדי למידה שהבית וסביבת החיים הטבעית מזמנים. הדרכת ההורים מתקיימת באופן פרטני וגם בקבוצות.

הצוות  החל מהגננת,  קלינאית התקשורת, העובדת סוציאלית, הפסיכולוגית  משתפים את ההורים במידע על התפתחות הילדים, על המטרות החינוכיות והטיפוליות, ועל האפשרויות השונות בהתערבות הטיפולית. כמו כן ניתנים במיח"א שירותי יעוץ ותמיכה לסביבה הקרובה והרחוקה של הילד: הורים, משפחה וצוות מוסדות החינוך בהם משולבים הילדים.

בתקופת התאמת מכשירי השמיעה לתינוק ולילד  ניתן להשאיל מכשירי שמיעה מבנק מכשירי השמיעה שלנו. (לעתים מנסים מכשירי שמיעה שונים כדי להשוות את התגובות של הילד – ואז האודיולוגית ממליצה על קניית המכשיר המתאים ביותר).

קבוצות ללימוד שפת הסימנים פתוחות לבני המשפחות של הילדים, סטודנטים ואנשי מקצוע. למידע נוסף נא לפנות למזכירות מיח"א בטלפון 048538276

 
Translate »