Home   שירות למשפחות   זכויות

זכויות

זכויות ילדים לקויי שמיעה ומשפחתם

קישור למידע לגבי זכויות בריאות לחירשים ולקויי שמיעה מעודכן ל 2013

כהורים לילדים לקויי שמיעה, קיימות זכויות שונות המגיעות לכם על פי חוק.

קצבה מביטוח לאומי:
לגמלה זכאים ילדים עם ירידה דו-צידית בשמיעה של 45db  וגרוע מכך. כלומר, ילד עם לקות של לפחות 45db  באוזן הטובה.
הגמלה תשולם מיום שאובחן הליקוי עד גיל 18 ושלושה חודשים. מהמועד הראשוני בו מתועד הליקוי בבדיקה זכאי הילד ל- 60% גמלה. עם התחלת הטיפול השיקומי הילד מקבל תוספת 40% גמלה, בסך הכל 100% גמלה. האישור לא נקבע על סמך גובה הכנסות.
יש לצרף לבקשה בדיקות שמיעה עדכניות, וצ'ק מבוטל (לאישור פרטי החשבון).
לאחר כחודש תוזמנו עם הילד לוועדה רפואית, לאחריה תקבלו אישור הביתה והכסף יכנס ישירות לחשבון הבנק.
* משפחה, שבה שני ילדים נכים או יותר, זכאית לתוספת של 50% בגמלה, כלומר 150% לכל ילד.

הקלה במס הכנסה:
הורים לילד לקוי שמיעה הזקוק למסגרת לימוד מיוחדת זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה. יש למלא טופס 127 אותו אפשר להוריד באינטרנט. נוסח הטופס הוא: " לנ"ל ירידה בשמיעה דו צדדית נאוטלית על רקע סנסורי הגורמת לפיגור בהתפתחות שפה ודיבור". על הטופס צריך לחתום רופא א.א.ג. או רופא ילדים. לטופס יש לצרף אישור נכות מביטוח לאומי ואישור מהמסגרת על כך שהילד לומד שם.

הנחה במיסי ארנונה:
בגדר המלצה ונתון לרצון הטוב של הרשות. עפ"י התקנות רשות מקומית רשאית לתת הנחות בתשלומי ארנונה לזכאי לקצבה חודשית עפ"י חוק הביטוח הלאומי. יש לפנות לעירייה ,למח' ארנונה ולמלא טופס הנחה.יש לצרף אישור מביטוח לאומי על קבלת 100% נכות.

הנחה בתשלום לבזק:
משפחה עם ילד לקוי שמיעה ( מעל 80db ) זכאית להנחה בתשלומים לבזק. ניתן להזמין את הטופס מבזק בטלפון 199 או בפקס 198 . יש לשלוח את הבקשה למשרד העבודה ורווחה בירושלים. ההנחה היא של 50% באחזקת הקו.

משרד הבריאות:
* ילד (עד גיל 18 ), הזקוק למכשירי שמיעה, זכאי להשתתפות כספית מטעם משרד הבריאות, אחת ל-3 שנים ל-2 מכשירי שמיעה. סכום ההשתתפות הוא בהתאם לסוג המכשיר המותאם ולגובה הכנסות ההורים.
* ילד (עד גיל 18) לקוי שמיעה זכאי לקבל השתתפות כספית ממשרד הבריאות לרכישת מערכת  F.M , אחת ל-5 שנים.
בשני המקרים נדרשת המלצה של קלינאי/ת תקשורת ו/או רופא א.א.גרון.
* ניתוח שתל שבלולי- ניתוח השתל כלול בסל הבריאות וממומן ע"י קופות החולים

מעון יום שיקומי:
מיועד לפעוטים בגילאי שנה וחצי עד שלוש הזקוקים לשיקום שמיעתי-שפתי אינטנסיבי.
ועדות הערכה לזכאות למעון נערכות דרך משרד הרווחה ובשיתוף פעולה עם מיח"א.
כדי להגיע לועדת הערכה יש להמציא ללשכת הרווחה באזור המגורים אישורי הכנסה, אישור על זכאות מלאה לגמלת נכות מביטוח לאומי ותוצאות הערכה התפתחותית מתחנה להתפתחות הילד.לאחר אישור ועדת הערכה צריכה הרשות בה גרה המשפחה לדאוג להסעת הפעוט למעון. המשפחה נדרשת לשלם לרשות תשלום חודשי בהתאם ליכולתה.

גני מיח"א-
לילדים מגיל 3. ילד שנקבעה זכאותו ללמוד במיח"א זכאי להסעה ע"י הרשות במקום מגוריו.

 
Translate »