Home   המערך החינוכי   מעונות יום

מעונות יום

מעונות יום שיקומיים – החטיבה הצעירה

DSCF0935בעקבות היישום של חוק המעונות השיקומים, החליטה הנהלת מיח"א חיפה לפתוח מעונות שיקומיים במיח"א לילדים בעלי ליקוי שמיעה בגילאי שנה עד 3. במיח"א  חיפה פועלים שלושה מעונות שיקומיים,  בשפה העברית ובשפה הערבית. לשם הפעלת המעון יצרו העובדות הסוציאליות קשרים עם העיריות והמועצות המקומיות וזאת על מנת להפעיל את החוק המחייב בדיקת זכאות של כל משפחה וכן על מנת לסדר הסעה לילדים. כמו כן הורכב לכל מעון צוות הכולל גננת, שתי סייעות, קלינאית תקשורת מרפאה בעיסוק ואודיולוגית.  חדרי המעונות מונגשים ומצוידים במשחקים ובאבזור לפי דרישות החוק.

הגיל הקריטי לרכישת שפה הוא מרגע הלידה ועד גיל שלוש. ילד הסובל מליקוי שמיעה שאינו מקבל מענה טיפולי וחינוכי במהלך שלוש השנים הראשונות לחייו יתקשה מאוד לפתח שפה. יתרה מזאת ייגרם לו נזק בלתי הפיך  והוא יתקשה ברכישת שפה תקינה ועשירה בהמשך חייו.

על המעון השיקומי במיח"א מוטלת האחריות לטפל בילדים בתקופה קריטית זו, מבחינה שפתית ושמיעתית בנוסף לטיפול המקובל במעונות יום רגילים. הצוות הטיפולי (עובדת סוציאלית ופסיכולוגית)  עוזר לבני המשפחה לעבד את הרגשות הקשורים באבדן השמיעה של ילדם. כמו כן הצוות תומך ומעודד אותם בהתמודדות עם המשימות הנדרשות בתהליך השיקום של הילד. הקשר עם המשפחה כולל את ההורים, האחים, הסבים, ובני המשפחה המורחבת.

בנוסף מתגבשת  קבוצת הורים בהנחיית הצוות שיוצרת תהליך דינמי של תמיכה הדדית, ומאפשרת העברת מידע רב ערך בין ההורים.

 
Translate »