Home   המערך הטיפולי   עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

ליווי המשפחות והילדים מרגע אבחון הלקות ועד עזיבת המסגרת של מיח"א, לאורך כל שנות הטיפול.
ליווי זה כולל מתן מידע על הזכויות המגיעות לילד ולמשפחה, ועזרה במימושן. עבודה פרטנית עם המשפחות, והדרכת קבוצות הורים על בסיס שבועי, מעורבות בטיפול בתינוקות, ותיאומים הקשורים בכניסת הפעוט למעון היום השיקומי. כמו כן נערכים ביקורי בית בהתאם לצורך.
קשרים עם הקהילה כוללים תיאום עם מוסדות שונים:  לשכות הרווחה באזור מגורי המשפחה,  מחלקות החינוך והגנים המשלבים ילדים עם לקות שמיעה, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, תחנות להתפתחות הילד, קופות חולים ומרכזי מיח"א ושמע.
עבודה עם הצוות במיח"א באופן הדוק כדי לעקוב אחרי ההתפתחות והצרכים, ותיווך בין הצוות למשפחות במקרה הצורך.

 
Translate »