Home   שירות למשפחות   מערך המתנדבים

מערך המתנדבים

משפחות רבות זקוקות לעזרה בטיפול בילדים גם בשעות אחר הצהרים והערב. מיח"א בונה מערך הדרכה למתנדבים שיהיו בקשר עם הצוות המטפל ויוכלו ליישם את הטיפול הרצוי בהקשר ובזמן המועיל ביותר.

 
Translate »