Home   המערך הטיפולי   אודיולוגיה

אודיולוגיה

בדיקות שמיעה והתאמת מכשירי שמיעה

var במרכז מיח"א בודקים את  השמיעה של כל ילד מספר פעמים בשנה. בתקופת שהותם של הילדים במיח"א מתאימים לכל ילד מכשירי שמיעה ועוקבים אחר הניצול השמיעתי של הילד באמצעות מבדקים מיוחדים. תינוקות המטופלים במיח"א בעקבות גילוי ליקוי שמיעה, מקבלים בשלב ראשון מכשירי שמיעה מבנק המכשירים של מיח"א לצורך התנסות והתאמה מרבית  לפני רכישת המכשירים.
בדיקת השמיעה של תינוקות מבוססת על תגובות התנהגותיות של התינוקות לגירויים.
התאמת מכשירי השמיעה מחייבות שיתוף פעולה הדוק בין הצוות החינוכי, ההורים והצוות האודיולוגי.
כאשר לקות השמיעה עמוקה מופנים ההורים לייעוץ לגבי ניתוח השתל השבלולי .

 
Translate »