Home   שירות למשפחות   מושגים

מושגים

בדיקה אוביקטיבית של השמיעה (מתוך האתר מקום מיוחד)
בדיקות שמיעה התנהגותיות הנן בעייתיות. לפעמים הן אינן מדויקות ומהימנות, במיוחד אצל תינוקות ופעוטות, שיכולת שיתוף הפעולה שלהם מוגבלת. בדיקות שמיעה פיזיולוגיות הנן אובייקטיביות הואיל והן לא דורשות את שיתוף הפעולה של הילד. בדיקות אלו מתחלקות לשלושה סוגים:
בדיקת היענות אקוסטית (טימפנומטריה) – נותנת הערכה על התפקוד הפיזיולוגי של האוזן התיכונה (עור התוף ועצמות השמע).
בדיקת הדים קוכליאריים – נותנת הערכה על התפקוד העצבי של השבלול.
בדיקת A.B.R ("ברה") – נותנת הערכה על הפעילות החשמלית של עצב השמע וגזע המוח.

שתל קוכליארי (שבלולי) – מכשיר שמיעה המורכב משני חלקים:
החלק הפנימי מכיל אלקטרודות המושתלות באוזן הפנימית (השבלול) לגירוי ישיר של עצב השמיעה, וריסיבר המושתל מאחורי האוזן.
החלק החיצוני מכיל מעבד דיבור ומיקרופון, הנישאים על האוזן.

המחשה של תהליך המרת גלי הקול המגיעים לאוזן לאותות הנקלטים במוח

 
Translate »