Home   המערך הטיפולי   פסיכולוגית

פסיכולוגית

פסיכולוגית

הפסיכולוגית במיח"א היא חלק מהצוות הרב מקצועי ונותנת מענה רגשי מקצועי לילדים ומשפחתם הקרובה מרגע ההגעה למיח"א ולכל אורך הדרך. הפסיכולוגית שמה דגש על טיפוח רגשי, מודעות והתמודדות רגשית עם לקות השמיעה, ביסוס הכוחות ופיתוח כישורים רגשיים – חברתיים מתוך ראית הילד כמיכלול ומתן מענה לצרכיו הייחודיים.
הליווי הפסיכולוגי כולל:
· הדרכת הורים במסגרת אישית וקבוצתית מתוך ראית ההורים כשותפים מלאים ופעילים בתהליך השיקום של הילד.
· טיפולים דיאדים (הורה וילד) המיועדים לתמוך בקשר הורה-ילד.
· צפייה בילדים בחדר תינוקות ובגנים תוך התערבות בהתאם לצורך, ישירה או עקיפה ע"י הדרכת הצוות.
· אבחונים קוגנטיביים

 
Translate »