Home   2014   נובמבר

Monthly Archives: נובמבר 2014

ביקור נציגי בנק הפועלים במרחב חיפה במיחא

קבוצה של כעשרים נציגי סניפים של בנק הפועלים במרחב חיפה ביקרו במיחא חיפה בתיווכה של קרן "מתן משקיעים בקהילה" המחברת בין עסקים לקהילה. הביקור היה נעים וידידותי. המבקרים התרגשו לראות את הילדים  והביעו את התרשמותם העמוקה מהעבודה המקצועית של צוות מיחא. נציגי הבנק בראשות שלמה ברקאי הביעו את רצונם  לחבר בין מיחא חיפה לבין סניף בנק הפועלים בקריית אליעזר כדי ליצור שיתוף פעולה קהילתי.


Translate »