Home   מה חדש? כללי ביקור נציגי בנק הפועלים במרחב חיפה במיחא

ביקור נציגי בנק הפועלים במרחב חיפה במיחא

קבוצה של כעשרים נציגי סניפים של בנק הפועלים במרחב חיפה ביקרו במיחא חיפה בתיווכה של קרן

"מתן משקיעים בקהילה" המחברת בין עסקים לקהילה. הביקור היה נעים וידידותי. המבקרים התרגשו

לראות את הילדים  והביעו את התרשמותם העמוקה מהעבודה המקצועית של צוות מיחא.

נציגי הבנק בראשות שלמה ברקאי הביעו את רצונם  לחבר בין מיחא חיפה לבין סניף בנק הפועלים

בקריית אליעזר כדי ליצור שיתוף פעולה קהילתי.

 

Comments are closed.

Translate »