Home   שירות למשפחות   ניוזלטר   מידע כללי על מכשירי שמיעה ושתלים

מידע כללי על מכשירי שמיעה ושתלים

מכשירי שמיעה

mivne

 תחזוקת מכשיר השמיעה:

אנא הקפידו :
• לאבטח את מכשירי השמיעה מפני אובדן באמצעות חיבורם עם חוט ייעודי לחולצת הילד.
לא להרטיב את מכשירי השמיעה.
• לשמור על ניקיון האוזניות ולוודא שפתח הצינורית אינו חסום.

nikuy

   במידה והפתח חסום יש לנקות את הפתח באמצעות מפוח:

• במידה ויש דלקת מפרישה אין להרכיב את מכשירי השמיעה ויש לחטא את האוזנייה לפני הרכבה חוזרת.
• יש לאפסן את מכשירי שמיעה בלילה, כשדלת הבטריה פתוחה, והקופסא פתוחה ( לצורך אוורור).

¶     אנו ממליצים לבטח את מכשירי ההגברה (שתלים  ומכשירי שמיעה) מפני אובדן, גניבה ונזק.

חשיבות הרכבת מכשירי ההגברה:

בכדי שילדכם יוכל לנצל באופן מרבי את שרידי השמיעה שלו ולשמר את תפקוד העצב, חשוב שילדכם ירכיב את מכשירי ההגברה לאורך כל שעות הערות, בגן ובבית. המכשירים מאפשרים לילדכם תקשורת עם הסביבה, ערנות לקולות הסביבה, לזיהוי צלילים ולהבנתם ולסיוע בתפישה מרחבית וזיהוי מקור הצליל. בנוסף, מכשירי ההגברה מאפשרים רכישת שפה ודיבור, שליטה בקול ושיפור איכות הפקת הדיבור.

שתל שבלול

Cochlear implant

שתל שבלול (שתל קוכליארי) הינו אביזר אלקטרוני מתוחכם המאפשר לבעלי ליקוי שמיעה עמוק וחירשים שאינם מפיקים תועלת ממכשירי שמיעה רגילים את היכולת לשמוע. הוא עוקף את תאי השיער הפגועים בשבלול ומעביר גרייה חשמלית ישירות לסיבי עצב השמע. המידע שנקלט בהם מועבר אל המוח לפענוח כתחושת שמיעה.

שתל השבלול מוגדר כפריצת דרך טכנולוגית ונכון להיום הינו הטכנולוגיה הרפואית היחידה המאפשרת שיקום של אחד מחמשת החושים.

מבנה השתל:

שתל השבלול מורכב מ- 4 חלקים עיקריים:

1. מעבד הדיבור – קולט את הצלילים באמצעות המיקרופון ומעבד אותם למידע דיגיטלי מפורט.

2. יחידת הראש – משדרת את המידע הדיגיטלי אל השתל הפנימי. התקשורת בין החלק החיצוני של מערכת השתל לחלק הפנימי שלה מתאפשרת באמצעות חיבור בין המגנט ביחידת הראש לבין המגנט בחלק המושתל.

3. השתל ממיר את המידע הדיגיטלי לאותות חשמליים ושולח אותם למערכת האלקטרודות בשבלול.

4. מערכת האלקטרודות שולחת את האותות החשמליים אל עצב השמיעה. עצב השמיעה מעביר אותם אל מרכז השמיעה במוח (לפענוח כתחושת שמיעה של צלילים).

shetel

תחזוקת שתל השבלול:

תקינות השתל ומצב הסוללות הינם תנאי הכרחי ליכולת של הילד המושתל ליהנות ולהפיק תועלת מהשתל. שמירה על החלקים החיצוניים כוללת את הכללים הבאים:

1. יש להימנע ממגע של החלקים החיצוניים של מערכת השתל עם מים.

2. מדי לילה יש להכניס את כל החלקים החיצוניים לייבוש במתקן ייבוש.

3. יש לדאוג להחלפת הפילטרים המגנים על המיקרופון בשתל אחת ל- 3 חודשים.

4. יש לבדוק את תקינות המערכת בהתאם לסוג השתל ולהוראות החברה ובמידה ומתגלה תקלה, יש לפעול תחילה על פי חוברת איתור ופתרון התקלות.

 חוברת המדריך למשתמש מסופקת עם ערכת השתל ובמידת הצורך ניתנת להשגה בכל החברות המספקות את השתלים.

 בשאלות נוספות ניתן לפנות לאודיולוגיה במיח"א.

 אנו ממליצים בחום על רכישת פוליסת ביטוח עבור השתלים. ניתן לרכוש פוליסת ביטוח כוללת המכילה גם את תכולת הדירה (אצל סוכן הביטוח של המשפחה או אצל סוכני ביטוח שהסכימו לבטח שתלים ותכולת דירה- פרטים באודיולוגיה מיח"א).

 

יש לזכור כי במקרים הבאים לא יינתן החזר על ידי קופות החולים:

א. נזק הנגרם לחלקי השתל השונים שאינו נובע מבלאי טבעי.

ב. גניבה/אובדן של חלקי השתל.

ג. ציוד הנמצא תחת אחריות של הספק על פי תקופת האחריות של כל פריט.

 בכל שאלה או פנייה נשמח לעמוד לרשותכם.

 

 
Translate »